உலகமெனும் நாடக மேடையில் நாம் அனைவரும் சிந்தித்த ஒன்று “யார் யாரோ நண்பன் என்று ஏமாந்த நெஞ்சம் உண்டு”.

உலகமெனும் நாடக மேடையில் நாம் அனைவரும் சிந்தித்த ஒன்று “யார் யாரோ நண்பன் என்று ஏமாந்த நெஞ்சம் உண்டு”. 
அழியா காவியங்களுக்கு வண்ணம் தீட்டும் எங்கள் முயறச்சியின் முதல் படி “உனக்கென்ன மேலே நின்றாய்”.

Here is the teaser of #UnakennaMeleNindrai song from the series #Invento 

In remembrance of Mellisai Mannar M.S. Viswanathan, Padma Shri S.P. Balasubrahmanyam and Padma Shri Vaali.

A @noiseandgrains Recreation
#ComingSoon 
@onlynikil 

#NoiseandGrains #NoiseandGrainsNext