டி.ராஜேந்தரை மானசீக குருவாக கொண்ட இயக்குனர் ஞான ஆரோக்கியராஜா

டி.ராஜேந்தரை மானசீக குருவாக கொண்ட இயக்குனர் ஞான ஆரோக்கியராஜா
டி.ராஜேந்தரை மானசீக குருவாக கொண்ட இயக்குனர் ஞான ஆரோக்கியராஜா
டி.ராஜேந்தரை மானசீக குருவாக கொண்ட இயக்குனர் ஞான ஆரோக்கியராஜா

டி.ராஜேந்தரை மானசீக குருவாக கொண்ட இயக்குனர் ஞான ஆரோக்கியராஜா, ஜீசஸ் கிரேஸ் சினி எண்டர்டெய்ன்மெண்ட் சார்பில் தயாரித்துள்ள ‘உதிர்’ படத்தின் Lyrical Video டி.ராஜேந்தரின் ராசி கரத்தால் வெளியிடப்பட்டது!
PRO_கோவிந்தராஜ்