888 புரொடக்ஷன்ஸின் முதல் தயாரிப்பான 'சாந்தி செளந்தரராஜன் - சூரியஒளிப் பெண்' திரைப்படம் பூஜையுடன் முதல் கட்ட படப்பிடிப்பு புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் துவங்கியது.

888 புரொடக்ஷன்ஸின் முதல் தயாரிப்பான 'சாந்தி செளந்தரராஜன் - சூரியஒளிப் பெண்' திரைப்படம் பூஜையுடன் முதல் கட்ட படப்பிடிப்பு  புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் துவங்கியது.
888 புரொடக்ஷன்ஸின் முதல் தயாரிப்பான 'சாந்தி செளந்தரராஜன் - சூரியஒளிப் பெண்' திரைப்படம் பூஜையுடன் முதல் கட்ட படப்பிடிப்பு புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் துவங்கியது.
888 புரொடக்ஷன்ஸின் முதல் தயாரிப்பான 'சாந்தி செளந்தரராஜன் - சூரியஒளிப் பெண்' திரைப்படம் பூஜையுடன் முதல் கட்ட படப்பிடிப்பு  புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் துவங்கியது.
888 புரொடக்ஷன்ஸின் முதல் தயாரிப்பான 'சாந்தி செளந்தரராஜன் - சூரியஒளிப் பெண்' திரைப்படம் பூஜையுடன் முதல் கட்ட படப்பிடிப்பு  புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் துவங்கியது.
888 புரொடக்ஷன்ஸின் முதல் தயாரிப்பான 'சாந்தி செளந்தரராஜன் - சூரியஒளிப் பெண்' திரைப்படம் பூஜையுடன் முதல் கட்ட படப்பிடிப்பு  புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் துவங்கியது.
888 புரொடக்ஷன்ஸின் முதல் தயாரிப்பான 'சாந்தி செளந்தரராஜன் - சூரியஒளிப் பெண்' திரைப்படம் பூஜையுடன் முதல் கட்ட படப்பிடிப்பு  புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் துவங்கியது.
888 புரொடக்ஷன்ஸின் முதல் தயாரிப்பான 'சாந்தி செளந்தரராஜன் - சூரியஒளிப் பெண்' திரைப்படம் பூஜையுடன் முதல் கட்ட படப்பிடிப்பு  புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் துவங்கியது.

#SanthiSoundarajan #TheSunlightWoman #Shootbegins

 

888 புரொடக்ஷன்ஸின் முதல் தயாரிப்பான 'சாந்தி செளந்தரராஜன் - சூரியஒளிப் பெண்' திரைப்படம் பூஜையுடன் முதல் கட்ட படப்பிடிப்பு புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் துவங்கியது. 2006 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியாவிற்காக வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற தடகள வீராங்கனையான சாந்தி செளந்தரராஜன் வாழ்வை எழுதி இயக்குபவர் ஜெயசீலன் தவப்புதல்வி. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், சாந்தி செளந்தரராஜனும் மதுரை மாவட்டத்தின் ADSP-ஆன S.வனிதா ஆகியோர் இப்படத்தின் பூஜையில் கலந்துகொண்டனர்.