நந்திகிராம் தொகுதியில் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி வெற்றி

நந்திகிராம் தொகுதியில் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி வெற்றி
நந்திகிராம் தொகுதியில் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி வெற்றி

நந்திகிராம் தொகுதியில் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி வெற்றி

1200 வாக்கு வித்தியாசத்தில் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட பாஜக வின் சுவேந்து அதிகாரியை தோற்கடித்தார்