“திருவொற்றியூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே.பி.சங்கர், கட்சி கட்டுப்பாட்டை மீறி வருவதால் திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் அறிவிப்பு

“திருவொற்றியூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே.பி.சங்கர், கட்சி கட்டுப்பாட்டை மீறி வருவதால் திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் அறிவிப்பு
“திருவொற்றியூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே.பி.சங்கர், கட்சி கட்டுப்பாட்டை மீறி வருவதால் திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் அறிவிப்பு

“திருவொற்றியூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே.பி.சங்கர், கட்சி கட்டுப்பாட்டை மீறி வருவதால் திருவொற்றியூர் திமுக மேற்கு பகுதிச் செயலாளர் பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார்”

 -திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் அறிவிப்பு