நாளை முதல் இரவு நேர ஊரடங்கு நீக்கம், வரும் ஞாயிறு (ஜன 30) முழு ஊரடங்கு கிடையாது

நாளை முதல் இரவு நேர ஊரடங்கு நீக்கம், வரும் ஞாயிறு (ஜன 30) முழு ஊரடங்கு கிடையாது
நாளை முதல் இரவு நேர ஊரடங்கு நீக்கம், வரும் ஞாயிறு (ஜன 30) முழு ஊரடங்கு கிடையாது

நாளை முதல் இரவு நேர ஊரடங்கு நீக்கம், வரும் ஞாயிறு (ஜன 30) முழு ஊரடங்கு கிடையாது - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு