திரு. ஷ்ருதன் ஜெய் நாராயணன் இவர் தான் தூத்துக்குடி மாவட்ட டெபுடி கலெக்டராக பதவி ஏற்றுள்ளார்.

திரு. ஷ்ருதன் ஜெய் நாராயணன் இவர் தான் தூத்துக்குடி மாவட்ட டெபுடி கலெக்டராக பதவி ஏற்றுள்ளார்.
திரு. ஷ்ருதன் ஜெய் நாராயணன் இவர் தான் தூத்துக்குடி மாவட்ட டெபுடி கலெக்டராக பதவி ஏற்றுள்ளார்.

திரு. ஷ்ருதன் ஜெய் நாராயணன் இவர் தான் தூத்துக்குடி மாவட்ட டெபுடி கலெக்டராக பதவி ஏற்றுள்ளார். 

இவர் நகைச்சுவை நடிகர் திரு சின்னிஜெயந்த் அவர்களின் மகன்.

வாழ்த்துக்கள்.