சின்னத்திரை நடிகை சித்ராவின் பரிசோதனை நிறைவு!

சின்னத்திரை நடிகை சித்ராவின் பரிசோதனை நிறைவு!
சின்னத்திரை நடிகை சித்ராவின் உடற்கூறாய்வு நிறைவடைந்தது

சின்னத்திரை நடிகை சித்ராவின் பரிசோதனை நிறைவு!

சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற சின்னத்திரை நடிகை சித்ராவின் பிரேத பரிசோதனை நிறைவு!