சென்னையிலுள்ள அரசு அலுவலகங்களுக்கு நாளை விடுமுறை - தமிழ்நாடு அரசு. 

சென்னையிலுள்ள அரசு அலுவலகங்களுக்கு நாளை விடுமுறை - தமிழ்நாடு அரசு. 
சென்னையிலுள்ள அரசு அலுவலகங்களுக்கு நாளை விடுமுறை - தமிழ்நாடு அரசு. 

சென்னையிலுள்ள அரசு அலுவலகங்களுக்கு நாளை விடுமுறை - தமிழ்நாடு அரசு. 

சென்னையில் கனமழை தொடர்வதால் விடுமுறை - தமிழ்நாடு அரசு. 

தனியார் நிறுவனங்களும் சூழலை கருத்தில்கொண்டு விடுமுறை அளிக்க முன் வரவேண்டும் (அ) ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்தே பணிபுரிய அனுமதிக்க வேண்டும் - தமிழ்நாடு அரசு.