நாளை ஆடி பூரம் கொண்டாடப்படுவதால் மக்கள் அதிகமாக கோயில்களில் கூடும் பழனி திருகோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாட்டுக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது

நாளை ஆடி பூரம் கொண்டாடப்படுவதால் மக்கள் அதிகமாக கோயில்களில்  கூடும் பழனி திருகோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாட்டுக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது
நாளை ஆடி பூரம் கொண்டாடப்படுவதால் மக்கள் அதிகமாக கோயில்களில் கூட கூடும் என்ற எண்ணத்தில் நாளை பழனி திருகோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாட்டுக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது

நாளை ஆடி பூரம் கொண்டாடப்படுவதால் மக்கள் அதிகமாக கோயில்களில் கூட கூடும் என்ற எண்ணத்தி|ல் நாளை (புதன்கிழமை) பழனி திருகோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாட்டுக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது. 

 

 

மேலும் ஆகம விதிப்படி அனைத்து பூஜைகளும் நடைபெறும் என தகவல்.