சென்னையில் கொரோனா கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள் மீண்டும் அதிகரிப்பு

சென்னையில் கொரோனா கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள் மீண்டும் அதிகரிப்பு
சென்னையில் கொரோனா கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள் மீண்டும் அதிகரிப்பு

சென்னையில் கொரோனா கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள் மீண்டும் அதிகரிப்பு


சென்னையில் கொரோனா பரவல் அதிகம் உள்ள 36 இடங்கள் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளாக அறிவிப்பு. நேற்று வரை 10 இடங்கள் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளாக இருந்த நிலையில் தற்போது 36 இடங்களாக அதிகரிப்பு.