South Zone Inter University Kabaddi Men Tournament - Quarter Finals Results

South Zone Inter University Kabaddi Men Tournament - Quarter Finals Results

SOUTH ZONE INTER UNIVERSITY KABADDI MEN

TOURNAMENT - 2018

ORGANISED BY SRM IST, Chennai

 

Day 4 Match Results (22/12/2018)

 

Quarter Finals Results

 

 

Sathyabama University

Beat

Kuvembu University

Score: 29 - 27

 

 

 

 

 

SRM IST, Chennai

Beat

Pondicherry University

Score: 47 - 20

 

 

 

 

 

 MS University

Beat

Anna University

Score: 39 - 29

 

 

 

 

 

Mangalore University

Beat

University of Madras

Score: 40 - 30