இந்தியாவின் நவீன சிற்பி உத்திரபிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யாநாத் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக கோவை வந்திருந்தார்..

இந்தியாவின் நவீன சிற்பி உத்திரபிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யாநாத் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக கோவை வந்திருந்தார்..
இந்தியாவின் நவீன சிற்பி உத்திரபிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யாநாத் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக கோவை வந்திருந்தார்..
இந்தியாவின் நவீன சிற்பி உத்திரபிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யாநாத் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக கோவை வந்திருந்தார்..
இந்தியாவின் நவீன சிற்பி உத்திரபிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யாநாத் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக கோவை வந்திருந்தார்..

இந்தியாவின் நவீன சிற்பி உத்திரபிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யாநாத் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக கோவை வந்திருந்தார்..

 

அப்போது கடைகளை அடைக்கச் சொல்லி கோவையின் உண்மையான தேசபக்தர்கள் கற்களை அள்ளி எடுத்து எஸ்.எம்.காலணியகம் வீசி தங்களது நாட்டுப்பற்றை வெளிப்படுத்தினர்..

 

அந்தக் கடைக்கு சென்று கமல்ஹாசன் புதிய செருப்பை வாங்கியுள்ளார்...