கிராம சபைக் கூட்டங்களை ரத்து செய்ய வைத்த நிஜக் காரணம் என்ன ?

கிராம சபைக் கூட்டங்களை ரத்து செய்ய வைத்த நிஜக் காரணம்  என்ன ?
கிராம சபைக் கூட்டங்களை ரத்து செய்ய வைத்த நிஜக் காரணம் என்ன

கிராம சபைக் கூட்டங்களை ரத்து செய்ய வைத்த நிஜக் காரணம்  என்ன ?

கொரோனா கால செலவு கணக்கு பற்றி மக்கள் கேள்விகள் கேட்பார்கள் என்ற பயமா? அல்லது மக்கள் நீதி மய்யம் கொண்டுவிடும் என்ற  நடுக்கமா?  

சீப்பை ஒளித்து வைத்தால் கல்யாணம் நின்று விடுமா?

நாளை எமதே!

https://twitter.com/ikamalhaasan/status/1311725650328260608?s=21