சதுரங்கப் போட்டியில் வேலம்மாள் பள்ளி மாணவன் சாதனை

சதுரங்கப் போட்டியில் வேலம்மாள் பள்ளி மாணவன் சாதனை
/image.axd?picture=2017%2f12%2fVelammal+Student+wins+gold+in+34th+National+Age+Group+Chess+Championship+2017.jpg

Velammal Student wins gold in 34th National Age Group Chess Championship 2017