அறிவியல் கண்காட்சி

அறிவியல் கண்காட்சி
/image.axd?picture=2018%2f1%2fVelammal+School+Science+Exhibition.jpg

முகப்பேர் வேலம்மாள் பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி நடைபெற்றது.

Velammal School Science Exhibition