85-வது பெர்ட்ரம் நினைவுக் கூடைப்பந்து கோப்பை

85-வது பெர்ட்ரம் நினைவுக் கூடைப்பந்து கோப்பை
/image.axd?picture=2017%2f9%2fVelammal+Basket+Ball+Team+wins+85th+Bertram+Trophy.jpg

Velammal Basket Ball Team wins 85th Bertram Trophy