மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா ஆயிரம்விளக்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் குஷ்புவுக்கு ஆதரவாக பிரசாரம் செய்தார்.

மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா ஆயிரம்விளக்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் குஷ்புவுக்கு ஆதரவாக பிரசாரம் செய்தார்.
மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா தமிழகத்தில் இறுதி கட்ட தேர்தல் பிரசாரத்துக்காக நேற்று இரவு சென்னை வந்தார்.

மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா தமிழகத்தில் இறுதி கட்ட தேர்தல் பிரசாரத்துக்காக நேற்று இரவு சென்னை வந்தார்.

 

ஆயிரம்விளக்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் குஷ்புவுக்கு ஆதரவாக பிரசாரம் செய்தார்.