பீகார் மாநிலத்தில் பாஜகவை சேர்ந்த 2 பேர் துணைமுதல்வர்

பீகார் மாநிலத்தில் பாஜகவை சேர்ந்த 2 பேர் துணைமுதல்வர்
பீகார் மாநிலத்தில் பாஜகவை சேர்ந்த 2 பேர் துணைமுதல்வர்

பீகார் மாநிலத்தில் பாஜகவை சேர்ந்த 2 பேர் துணைமுதல்வர்களாக பதவியேற்க உள்ளதாக தகவல் 

துணை முதல்வர்களாக ரேணுதேவி, தர்கிசோர் பிரசாத் பதவியேற்க உள்ளதாக தகவல்.