டெல்லியில் 60 விவசாயிகள் இறந்தது மரணம் அல்ல, அவை அரசு அனுமதியுடன் நடக்கும் கொலைகள் கமல்ஹாசன்

டெல்லியில் 60 விவசாயிகள் இறந்தது மரணம் அல்ல, அவை அரசு அனுமதியுடன் நடக்கும் கொலைகள்  கமல்ஹாசன்
டெல்லியில் 60 விவசாயிகள் இறந்தது மரணம் அல்ல, அவை அரசு அனுமதியுடன் நடக்கும் கொலைகள் கமல்ஹாசன்

சென்னை; எடப்பாடியில் ஒருவர் தன்னை விவசாயியாக அடையாளப்படுத்துகிறார்; ஆனால், நாடெங்கும் விவசாயிகள் சிறிதுசிறிதாக இறந்து வருகிறார்கள். டெல்லியில் 60 விவசாயிகள் இறந்தது மரணம் அல்ல, அவை அரசு அனுமதியுடன் நடக்கும் கொலைகள் என ம.நீ.ம தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.