புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் 31-வது நினைவு நாள்: இயக்குனர் டி ராஜேந்தர் மரியாதை (வீடியோ)

புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் 31-வது நினைவு நாள்: இயக்குனர் டி ராஜேந்தர் மரியாதை (வீடியோ)
புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் 31-வது நினைவு நாள்: இயக்குனர் டி ராஜேந்தர் மரியாதை (வீடியோ)
புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் 31-வது நினைவு நாள்: இயக்குனர் டி ராஜேந்தர் மரியாதை (வீடியோ)
புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் 31-வது நினைவு நாள்: இயக்குனர் டி ராஜேந்தர் மரியாதை (வீடியோ)
புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் 31-வது நினைவு நாள்: இயக்குனர் டி ராஜேந்தர் மரியாதை (வீடியோ)
புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் 31-வது நினைவு நாள்: இயக்குனர் டி ராஜேந்தர் மரியாதை (வீடியோ)

பொன்மனச் செம்மல் புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் அவர்களது 31-வது நினைவு நாளில் இலட்சிய திமுக தலைவர், இயக்குனர் டி ராஜேந்தர் அவர்கள் எம்.ஜி.ஆரின் புகைப்படத்திற்கு மலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

வீடியோ: https://bit.ly/2GDFuny