காவல் நிலையத்தை பார்வையிட்ட வேலம்மாள் பள்ளி மாணவர்கள்

காவல் நிலையத்தை பார்வையிட்ட வேலம்மாள் பள்ளி மாணவர்கள்
/image.axd?picture=2017%2f11%2fStudents+of+Velammal+Schools+visits+Police+Station.jpg

Students of Velammal Schools visits Police Station