சர்தார் வல்லபாய் படேல் 69வது நினைவு தினம்

சர்தார் வல்லபாய் படேல் 69வது நினைவு தினம்

கடந்த டிசம்பர் 15 ஆம் நாள் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபாய் படேல் 69வது நினைவு தினம்.