வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டையால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு நிவாரணம்

வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டையால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு நிவாரணம்
வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டையால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு நிவாரணம்

வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டையால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு நிவாரணம் வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. சிறப்பு அதிரடிப்படையால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு தகுதி அடிப்படையில் நிவாரணம் தர பரிசீலிக்க ஐகோர்ட் ஆணையிட்டுள்ளது.