முத்தப்பா மறைவுக்கு ரஜினி அஞ்சலி

முத்தப்பா மறைவுக்கு ரஜினி அஞ்சலி

இன்று மறைந்த மேக்கப் மேன் முத்தப்பா மறைவுக்கு ரஜினி அவர்கள் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.