ப்ரோ கபடியில் மேலும் 4 அணிகள் சேர்ப்பு

ப்ரோ கபடியில் மேலும் 4 அணிகள் சேர்ப்பு
/image.axd?picture=2017%2f3%2fPro+Kabaddi+2017+adds+four+new+teams.jpg

மிகப் பெரிய பாய்ச்சலுக்குத் தயாராகும் கபடி: ப்ரோ கபடியில் மேலும் 4 அணிகள் சேர்ப்பு

Pro Kabaddi 2017 adds four new teams