செம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறப்பு

செம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறப்பு
செம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறப்பு

செம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறப்பு

செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து உபரி நீர் திறப்பு

முதற்கட்டமாக வினாடிக்கு 1000 கன அடி நீர் திறப்பு

5 வருடங்களுக்கு பிறகு செம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறப்பு

செம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறக்கப்பட்ட போது 3முறை சைரன் ஒலி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது