காளிகாம்பாள் கோவிலில் தரிசனத்துக்கு சென்ற மாநகராட்சி மேயர் பிரியா ராஜன் - நடிகை நயன்தாரா மற்றும் இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் சந்திப்பு.

காளிகாம்பாள் கோவிலில் தரிசனத்துக்கு சென்ற மாநகராட்சி மேயர் பிரியா ராஜன் -  நடிகை நயன்தாரா மற்றும் இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் சந்திப்பு.
காளிகாம்பாள் கோவிலில் தரிசனத்துக்கு சென்ற மாநகராட்சி மேயர் பிரியா ராஜன் - நடிகை நயன்தாரா மற்றும் இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் சந்திப்பு.

சென்னை : காளிகாம்பாள் கோவிலில் தரிசனத்துக்கு சென்ற மாநகராட்சி மேயர் பிரியா ராஜன் - நடிகை நயன்தாரா மற்றும் இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் சந்திப்பு.