கோவை ஈஷா வளாகம் முழுக்க சோதனையிட படுகிறது

கோவை ஈஷா வளாகம் முழுக்க சோதனையிட படுகிறது

TN Health Department:

 Isha Mahashivratri event under scanner. Mass gatherings that took place in TamilNadu from Feb 15, we are looking into it.