69 வது குடியரசு தின கொண்டாட்டம்

69 வது குடியரசு தின கொண்டாட்டம்
/image.axd?picture=2018%2f1%2fHuman+National+Flag.JPG

69 வது குடியரசு தினத்தை கொண்டாடிய வேலம்மாள் பள்ளி

Human National Flag formed by Velammal students