சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவர் சரத்குமார், அவரது மனைவி ராதிகா சரத்குமார் ஆகியோர் சசிகலாவை அவரது இல்லத்தில் சந்திப்பு.

சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவர் சரத்குமார், அவரது மனைவி ராதிகா சரத்குமார் ஆகியோர் சசிகலாவை அவரது இல்லத்தில் சந்திப்பு.
சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவர் சரத்குமார், அவரது மனைவி ராதிகா சரத்குமார் ஆகியோர் சசிகலாவை அவரது இல்லத்தில் சந்திப்பு.

சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவர் சரத்குமார், அவரது மனைவி ராதிகா சரத்குமார் ஆகியோர் சசிகலாவை அவரது இல்லத்தில் சந்திப்பு.*


 *அதிமுக கூட்டணியில் உள்ளது சமத்துவ மக்கள் கட்சி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது