பி.வி.சிந்துவுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து.

பி.வி.சிந்துவுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து.
பி.வி.சிந்துவுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து.

“ஒலிம்பிக்கில் வெண்கலம் வென்ற பி.வி.சிந்துவுக்கு வாழ்த்துகள்; வருங்காலத்தில் நாட்டிற்காக இன்னும் பல பதக்கங்களை வெல்ல வேண்டும்

 

- பி.வி.சிந்துவுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து.