சொத்து குவிப்பு வழக்கில் ஆ.ராசா உள்ளிட்ட 5 பேர் மீது சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்

சொத்து குவிப்பு வழக்கில் ஆ.ராசா உள்ளிட்ட 5 பேர் மீது சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்
சொத்து குவிப்பு வழக்கில் ஆ.ராசா உள்ளிட்ட 5 பேர் மீது சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்

சொத்து குவிப்பு வழக்கில் ஆ.ராசா உள்ளிட்ட 5 பேர் மீது சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்; ₹5.53 கோடிக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்துள்ளதாக குற்றப்பத்திரிகையில் சிபிஐ தகவல்