பேருந்து கிடைக்காததால் நாய் வண்டியில் ஏறிய மக்கள்!

பேருந்து கிடைக்காததால் நாய் வண்டியில் ஏறிய மக்கள்!
Bus strike peoples travel on dog van in Chennai

பேருந்து கிடைக்காததால், அரும்பாக்கத்தில் இருந்து கோயம்பேடு வரையில், பேருந்துக்காக காத்திருந்த மக்கள் நாய் வண்டியில் அழைத்துச் செல்லப்பட்ட அவலக் காட்சி...

Bus strike peoples travel on dog van in Chennai