உச்ச நீதிமன்ற வளாகத்தில் படுக்கை வசதிகள் ஆர்டிபிசி ஆர்  சோதனை

உச்ச நீதிமன்ற வளாகத்தில் படுக்கை வசதிகள் ஆர்டிபிசி ஆர்  சோதனை
உச்ச நீதிமன்ற வளாகத்தில் படுக்கை வசதிகள் ஆர்டிபிசி ஆர்  சோதனை

கொரோனா இரண்டாம் அலையை சமாளிக்க உச்ச நீதிமன்ற வளாகத்தில் படுக்கை வசதிகள் ஆர்டிபிசி ஆர்  சோதனை செய்வதற்கான வசதிகள் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ள தலைமை நீதிபதி அனுமதி

இதற்காக மே 7 ஆம் தேதி முதலே உச்சநீதிமன்றம் விடுமுறை