மணல் விலையை கட்டுப்படுத்த கோரிக்கை

மணல் விலையை கட்டுப்படுத்த கோரிக்கை
/image.axd?picture=2017%2f3%2fBAI+seeks+distribution+of+sand+through+PWD.jpg

In Pic: Mr. Venkatesan, Mr. Thirusangu, Mr.R. Radha Krishnan, M.U. Mohan, Mr.S. Ayanathan

அகில இந்திய கட்டுனர் வல்லுநர் சங்கம் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில்,

BAI seeks distribution of sand through PWD