நிவர் புயல் நாளை கரையை கடக்கும் நிலையில் நாகை, காரைக்கால் துறைமுகத்தில் 5-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்

நிவர் புயல் நாளை கரையை கடக்கும் நிலையில் நாகை, காரைக்கால் துறைமுகத்தில் 5-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்
நிவர் புயல் நாளை கரையை கடக்கும் நிலையில் நாகை, காரைக்கால் துறைமுகத்தில் 5-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்

நிவர் புயல் நாளை கரையை கடக்கும் நிலையில் நாகை, காரைக்கால் துறைமுகத்தில் 5-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்

நாகை: நிவர் புயல் நாளை கரையை கடக்கும் நிலையில் நாகை, காரைக்கால் துறைமுகத்தில் 5-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் புதுச்சேரி துறைமுகத்திலும் 7-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.