அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்

அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்
/image.axd?picture=2017%2f4%2fApollo+Hospitals+brings+awareness+on+Colorectal+disease+management.jpg

(From L-R): Dr. Richard Cohen, Consultant Colorectal Surgeon, University College London, Prof. Steven Wexner, Chairman of Colorectal Surgery, Cleveland Clinic Florida, Dr. Venkatesh Munikrishnan, Consultant Colorectal Surgeon, Apollo Hospitals, Dr. Manish Chand, Consultant Colorectal Surgeon, University College London.

பெருங்குடல்-மலக்குடல் நோய் மேலாண்மையின் மீது விழிப்புணர்வை உருவாக்க அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்-ன் ஒத்துழைப்பு செயல்திட்டம்

Apollo Hospitals