மரியாதை நிமித்தமாக விஜயகாந்த்தை சந்தித்த சரத்குமார்

மரியாதை நிமித்தமாக விஜயகாந்த்தை சந்தித்த சரத்குமார்

சரத்குமார் அவர்கள் மரியாதை நிமித்தமாக கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களை சந்தித்தார்