மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவியின் திதியில் கலந்து கொண்ட நடிகர் அஜித்

மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவியின் திதியில் கலந்து கொண்ட நடிகர் அஜித்
மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவியின் திதியில் கலந்து கொண்ட நடிகர் அஜித்
மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவியின் திதியில் கலந்து கொண்ட நடிகர் அஜித்
மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவியின் திதியில் கலந்து கொண்ட நடிகர் அஜித்
மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவியின் திதியில் கலந்து கொண்ட நடிகர் அஜித்

சென்னை சி.ஐ.டி. நகரில் உள்ள போனி கபூர் இல்லத்தில் ஸ்ரீதேவியின் திதி இன்று காலை நடைபெற்றது. இதில் நடிகர் அஜித்குமார், ஷாலினி, அனில் கபூர் உள்ளிட்டோர் 
கலந்து கொண்டனர்.