மாநில ஜூனியர் கூடைப்பந்து போட்டி

மாநில ஜூனியர் கூடைப்பந்து போட்டி
/image.axd?picture=2017%2f5%2f29th+Junior+State+Basketball+Championship+Day+1+results.jpg

29-வது மாநில ஜூனியர் கூடைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டி

29th Junior State Basketball Championship Day 1