தங்கம் விலை சவரன் ரூ.48 உயர்வு

தங்கம் விலை சவரன் ரூ.48 உயர்வு

சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.48 உயர்ந்து ரூ.29,704-க்கும், கிராமிற்கு ரூ.6 உயர்ந்து ரூ.3,713-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 24 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரன் ரூ.31,008-க்கும், கிராம் ரூ.3,876-க்கும் விற்பனையாகிறது. இதேபோல், ஒரு கிராம் வெள்ளியின் விலை 10 காசு உயர்ந்து ரூ.50.60-க்கும், கிலோ ரூ.50,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.