Tune into the Hard hitting lyrical #EdhiriEdhiri from #Seethayanam, out now

Tune into the Hard hitting lyrical #EdhiriEdhiri from #Seethayanam, out now


@akshith_sk @AnahitaBhooshan @DirPrabhakar #LalithaRajyalakshmi @prudhvi_dir #PalaniBharathi @padmanabhmusic @anudeepdev @ColorCloudsEnt @LahariMusic @johnmediamanagr