ஒரு நல்லவனை அவன் சாதி பயன்படுத்திக் கொள்கிறது! - தொட்ரா

ஒரு நல்லவனை அவன் சாதி பயன்படுத்திக் கொள்கிறது! - தொட்ரா
Thodraa Movie Releasing on July 13th

ஒரு நல்லவனை அவன் சாதி பயன்படுத்திக் கொள்கிறது! ஒரு கெட்டவன் அவன் சாதியைப் பயன்டுத்திக் கொ(ல்)ள்கிறான்!

"தொட்ரா" திரைப்படம் வரும் ஜூலை மாதம் 13-ம் தேதியில் வெளிவரவுள்ளது.

Thodraa Movie Releasing on July 13th