ஸ்டெர்லைட் ஆலையை உடனே மூடவேண்டும்: இயக்குனர் விக்ரமன் அறிக்கை

ஸ்டெர்லைட் ஆலையை உடனே மூடவேண்டும்: இயக்குனர் விக்ரமன் அறிக்கை
Shut down Sterlite Copper plant iimmediately says Director Vikraman

Shut down Sterlite Copper plant iimmediately says Director Vikraman