Actress Priyanka (Trivedi) Upendra Birthday

Actress Priyanka (Trivedi) Upendra Birthday

Actress Priyanka Trivedi the wife of Kannada Superstar Upendra celebrates her birthday today (November 9th).

Chennaipatrika, wishes Happy Birthday to Priyanka Upendra.